บริษัท เยลโลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เยลโลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
YELLOWTECH INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุทธิ ตั้งศิริรัตนา, นายอนุชา อวิรุทธา, นายอนันต์ จิตรปัญญา, นายประภาส โลหะธีรภาพ, นายไพศาล ตั้งศิริรัตนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กันยายน 2527
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เด็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15-17 ซ.ทับสุวรรณ ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2247-5630
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เยลโลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด