บริษัท เรสพอนสีฟ ไอที โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เรสพอนสีฟ ไอที โซลูชั่น จำกัด
RESPONSIVE IT SOLUTIONS LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโจฮานส์ แบ๊พทีสท์ ชอนบอนสเฟลด์, นางสาววริศรา เจริญสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกให้บริการให้คำปรึกษาและบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 89 ซ.5 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2357-2000
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เรสพอนสีฟ ไอที โซลูชั่น จำกัด