บริษัท เวิร์คแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เวิร์คแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
WORKMAN CORPORATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอัณณพ เต็มไตรรัตน์, นายธงชัย ศุภชยานนท์, นายไพรัช พิสิฐมนัสกุล, นายสุนทร ชูจิตต์บุตร, นางสาวดนัยา เต็มไตรรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 มกราคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องเขียน,อุปกรณ์การศึกษา,อุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15/55 ซ.สุภาพงษ์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2398-0070
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวิร์คแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด