บริษัท เวิลด์เน็ต แอคเซส จำกัด

บริษัท เวิลด์เน็ต แอคเซส จำกัด
WORLD NET ACCESS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิวัฒน์ เพิ่มมณีนิล, นางสาวรสรินทร์ ธีรนุลักษณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มีนาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ รับจ้างติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/22 หมู่ 3 อาคาร ไอทีแกรนด์ บางแค ชั้น 2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2804-6017
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เวิลด์เน็ต แอคเซส จำกัด