บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
APP DEVELOPMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกัลยา พานเจริญชัยโรจน์, นางสาววาสนา พานเจริญชัยโรจน์, นางสาวสุภัค พานเจริญชัยโรจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้การปรึกษา ติดตั้ง และจำหน่ายสินค้าประเภทโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/79 หมู่ 4 ถ.สุขาประชาสรรค์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2963-3793
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด