บริษัท เอฟ อี เอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จำกัด

บริษัท เอฟ อี เอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จำกัด
F.E.A. COMPUTER & O.A. CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจักรกริช ตานี, นายวชิรพันธุ์ ภู่พานิชเจริญกุล, นางสาวรุ่งนภา คำมา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 มกราคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้บริการแนะนำให้คำปรึกษา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 53 ถ.เทพารักษ์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอฟ อี เอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ เอ จำกัด