บริษัท เอสทีอาร์ ซอฟท์แวร์ จำกัด

บริษัท เอสทีอาร์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
STR SOFTWARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววริดา อนันตผลสมบัติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ขายซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10-11 ถ.ลูกหลวง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-8432
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสทีอาร์ ซอฟท์แวร์ จำกัด