บริษัท เอสเอ็นจี ซัพพลาย ประเทศไทย จำกัด

บริษัท เอสเอ็นจี ซัพพลาย ประเทศไทย จำกัด
SNG SUPPLY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอิชิโร โอซุทซูมิ, นายมิโนรุ สุงิอุระ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 สิงหาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงาน รับปรึกษาด้านการทำธุรกิจ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 128/63 อาคาร พญาไท ชั้น 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (02)6120527
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอสเอ็นจี ซัพพลาย ประเทศไทย จำกัด