บริษัท เอเชีย แอ็ดวานซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

บริษัท เอเชีย แอ็ดวานซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ASIA ADVANCE MARKETING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอัมรินทร์ แก้วเปล่งศรีสกุล, นายโก๊ะ ต๊วน เฮียง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : หมึกพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 159 อาคาร เสริมมิตร ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2661-7728
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเชีย แอ็ดวานซ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด