บริษัท เอเซีย คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เอเซีย คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ASIA CONSULT ENGINEERING CO.,LTD
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสรายุธ บัวแก้ว, นายสำนึก บัวแก้ว, นางสาวอรัญญา เชื้อมอญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 กันยายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง ขายปลีกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคมติดตั้งระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 58/649 หมู่ 10 ถ.พระราม 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2953-5625-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอเซีย คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด