บริษัท เอ็กซ์ตร้า โพรเฟสชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอ็กซ์ตร้า โพรเฟสชั่นแนล จำกัด
EXTRA PROFESSIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภาณุพงศ์ ลีลากิจกุล, นายถวัลย์ ตั้งลิตานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 ตุลาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์-อะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า-อุปกรณ์-อะไหล่ (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 71/112 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 8840428-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็กซ์ตร้า โพรเฟสชั่นแนล จำกัด