บริษัท เอ็นนิชส์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอ็นนิชส์ เซอร์วิส จำกัด
N.NICHE SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกรียงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 ตุลาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อ-ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/1 ถ.เทศบาล 2 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 0-4431-3013
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็นนิชส์ เซอร์วิส จำกัด