บริษัท เอ็มเท็ค เอเซีย จำกัด

บริษัท เอ็มเท็ค เอเซีย จำกัด
M TEC ASIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสหรัฐ โสมาภา, เรือโทสมบูรณ์ โสมาภา, นางเดือนเพ็ญ ดิษฐวิศาล, นายธเนศ ตรีเนตร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 เมษายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ส่งออกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 90/29 ซ.ลาดพร้าว 1 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็มเท็ค เอเซีย จำกัด