บริษัท เอ๊าทซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอ๊าทซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด
OUTSOURCE MANAGEMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิสุทธิ์ เกรียงบูรพา, นางพรพรรณ เกรียงบูรพา, นางช่อทิพย์ กิริยาพงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 มิถุนายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายโปรแกรมเงินเดือน ให้บริการทำบัญชีและเงินเดือน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29 อาคาร วานิสสา ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2655-6212
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ๊าทซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด