บริษัท แก้วกูลวิศวกรรม จำกัด

บริษัท แก้วกูลวิศวกรรม จำกัด
KAEWKOOL ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทิวา แก้วกูลวงษ์, นายบัญชา หงษ์ชัย, นายบรรจง แก้วกูลวงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 64/58 หมู่ 2 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ : 0-5127-6287
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แก้วกูลวิศวกรรม จำกัด