บริษัท แฟนดีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท แฟนดีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
FANDIS CORPORATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางฝั่น ปักสังคะเณย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กันยายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออกสินค้าอุปโภคและบริโภคประกอบกิจการค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 63/19 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3838-7474
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แฟนดีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด