บริษัท แรคคูล คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท แรคคูล คอมพิวเตอร์ จำกัด
RACCOOL COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกชพรรณ ภูหงษ์เพชร, นายศักดิ์ชัย จองลน, นางโกศล ขจีไกรลาส, นางสาวรพีพรรณ ภูหงษ์เพชร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40/52 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แรคคูล คอมพิวเตอร์ จำกัด