บริษัท แร็งค์กรุ๊ป จำกัด

บริษัท แร็งค์กรุ๊ป จำกัด
RANK GROUP COMPAY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจตุพล เหลืองจรพิบูล, นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์, นางสาวสมบูรณ์ เหลืองจรพิบูล, นายสมนึก เหลืองจรพิบูล, นางสาวสมฤทัย เหลืองจรพิบูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่งเครื่องถ่ายเอกสาร อะไหล่และอุปกรณ์ให้เช่า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/14-16 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แร็งค์กรุ๊ป จำกัด