บริษัท แอดวานซ์ อินดัสเตรียล แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท แอดวานซ์ อินดัสเตรียล แมเนจเมนท์ จำกัด
ADVANCED INDUSTRIAL MANAGEMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา, นายไพฑูรย์ เรืองสรรงามสิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 สิงหาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและติดตั้งซอฟแวร์ วางระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 121/86 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-3800
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอดวานซ์ อินดัสเตรียล แมเนจเมนท์ จำกัด