บริษัท แอลพีไอวิชั่นโลจิสติคส์ จำกัด

บริษัท แอลพีไอวิชั่นโลจิสติคส์ จำกัด
LPI VISION LOGISTICS COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประทีป ร่มฟ้าไทย, นายประเสริฐ ร่มฟ้าไทย, นายนบกร ร่มฟ้าไทย, นายปัญญา ร่มฟ้าไทย, นางสาวสมศรี ร่มฟ้าไทย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ชั้นเหล็ก,ตู้เอกสาร,โต๊ะอุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 26/3 หมู่ 1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2248-1999
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอลพีไอวิชั่นโลจิสติคส์ จำกัด