บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย ไทยแลนด์ จำกัด
ACTIVE MEDIA (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวาริท อ้นวงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : บริการให้เช่าอินเตอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Anti-virusบริการลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 202 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2694-1440-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย ไทยแลนด์ จำกัด