บริษัท โกสทส์ แอนด์ วิซซ์ จำกัด

บริษัท โกสทส์ แอนด์ วิซซ์ จำกัด
GHOSTS & WIZZ CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจเร สุพิชญางกูร, นางวิมลรัตน์ สุพิชญางกูร, นางสาวณัฐภัสสร จุลกลาง, นางสาวศิริรัตน์ สุพิชญางกูร, นายสันติ พัฒนพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์และโปรแกรม ให้บริการซอฟท์แวร์เฮ้าส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1519/57 ซ.พรไพลิน 2 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2512-3419
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โกสทส์ แอนด์ วิซซ์ จำกัด