บริษัท โค๊ด มาสเตอร์ จำกัด

บริษัท โค๊ด มาสเตอร์ จำกัด
CODE MASTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล, นายบุญเลิศ วิโรจน์วัฒนกุล, นายบุญชู วิโรจน์วัฒนกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 สิงหาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผงหมึกพิมพ์ สำหรับบรรจุภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 31/100 ชั้น 3 ซ.ลาดพร้าว 33 ถ.ลาดพร้าว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โค๊ด มาสเตอร์ จำกัด