บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด
SOLUTION ONE HOLDING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกัลชาญ คงคาทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บริการปรึกษาอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการสื่อสารการตลาด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 125 ซ.สุขุมวิท 4 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2656-9000
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด