บริษัท โนเล็ดจ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

บริษัท โนเล็ดจ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
KNOWLEDGE NETWORK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเก่งการ เหล่าวิโรจนกุล, นายชินพงศ์ กระสินธุ์, นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มิถุนายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและบริการวางระบบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซด์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1288/388 อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 35 ถ.พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2653-4516
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โนเล็ดจ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด