บริษัท โปรกร้า เน็ทเวิร์ค จำกัด

บริษัท โปรกร้า เน็ทเวิร์ค จำกัด
PROGRA NETWORK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศุภชัย ผกากรอง, นางสาวอนัตตา บุญแปง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย บริการติดตั้ง ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซด์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 609/64 หมู่ 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-1805-9696
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปรกร้า เน็ทเวิร์ค จำกัด