บริษัท โปร-เซลส์ เทรนนิ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท โปร-เซลส์ เทรนนิ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
PRO-SALES TRAINING & MANAGEMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางทัศนีย์ อนุชน, นายเกียรติศักดิ์ อนุชน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กันยายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50/808 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โปร-เซลส์ เทรนนิ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด