บริษัท โมบาย คอมพิวติ้ง จำกัด

บริษัท โมบาย คอมพิวติ้ง จำกัด
MOBILE COMPUTING LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเควิน นีโอ ปวย ลิน, นางสาววิไลลักษณ์ กิจสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 645/51 ถ.เพชรบุรี แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2929-7474
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โมบาย คอมพิวติ้ง จำกัด