บริษัท ไซบอร์ก โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท ไซบอร์ก โซลูชั่นส์ จำกัด
CYBORG SOLUTIONS., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมภพ สวัสดิบุญชัย, นายแสง ศรีวิทยารักษ์, นายโกวิท ชมพูนุทยรรยง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขาย ให้คำปรึกษา ติดตั้ง-ซ่อมระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 75 อาคาร ไว้ท์กรุ๊ป ชั้น 7 ซ.แสงจันทร์-รูเบีย ถ.สุขุมวิท 42 แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2381-9972
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไซบอร์ก โซลูชั่นส์ จำกัด