บริษัท ไซโน เบลล์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ไซโน เบลล์ เทรดดิ้ง จำกัด
SINO BELL TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพงษ์เดช ธีระสานต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อมา – ขายไปสินค้า ประเภทอุปกรณ์คอมพ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 311 ซ.5 ถ.บ้านกัลปพฤกษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 0-9500-3477
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไซโน เบลล์ เทรดดิ้ง จำกัด