บริษัท ไดมอนด์ กรุงเทพ จำกัด

บริษัท ไดมอนด์ กรุงเทพ จำกัด
DIAMOND (BANGKOK) LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวัชรินทร์ เสรีวัลย์สถิตย์, นายอุงเคิล เฮลมุท วิลเฟรด เฮนริช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกเคมีภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม รวมทั้งสีและหมึกพิมพ์,รับจ้างกำจัดขยะ และการอุตสาหกรรม,นำเข้า ออกแบบและสร้างเตาเผาขยะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 160/272 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไดมอนด์ กรุงเทพ จำกัด