บริษัท ไอที คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ไอที คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
IT COMMUNICATION SERVICE CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธงชัย ขำหาญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 เมษายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขาย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆออกแบบและติตตั้งคอมพิวเตอร์ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55/835 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอที คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด