บริษัท ไอที แอนด์ โอเอ อิเลคทริคเซลส์ จำกัด

บริษัท ไอที แอนด์ โอเอ อิเลคทริคเซลส์ จำกัด
IT & OA ELECTRIC SALES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไกพล คชวัฒน์, นายสันชัย ทรงชัยวัฒนา, นายวันชัย กอบเจริญกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55/1 หมู่ 4 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3882-9174
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอที แอนด์ โอเอ อิเลคทริคเซลส์ จำกัด