บริษัท ไอมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด

บริษัท ไอมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
IMART SUPERSTORE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประเสริฐ รจิตวานิช, นายจำเริญ วงศ์ปิยนันทกุล, นายสมเกียรติ ชูเกียรติจตุรพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มิถุนายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ขายและให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อขายและให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนง. ซื้อขายและให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1043 ซ.พหลโยธิน 3 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด