บริษัท ไอเอฟเอส ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไอเอฟเอส ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด
IFS SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางลิม เฮียน ชิน, นางสาวจุฬา ตรีดำรง, นายเบอร์นาร์ด มาร์ค แร็บจอห์นส
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : รับปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์ ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 139 อาคาร เศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.ปั้น แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2635-0900
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอเอฟเอส ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด