บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทยแลนด์ จำกัด
IFS SOLUTIONS (THAILAND) LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางลิม เฮียน ซิน, นายเบอร์นาร์ด มาร์ค แร็บจอห์นส
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 เมษายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและอิมพลิเม้นท์ IFS Applications Software จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 5 ยูนิต 1 อาคาร สิทธิวรกิจ ชั้น 12 เอ ซ.พิพัฒน์ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-2112
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทยแลนด์ จำกัด