ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์การค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์การค้า
KRIS TRADING LTD., PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้านมสดยูเอสที และนมพาสเจอร์ไรส์ และอุปกรณ์การเรียนประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง และ รับเหมาก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3/18 ถ.เยลลี่อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณ์การค้า