ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.ซี.เพาเวอร์ ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.ซี.เพาเวอร์ ซัพพลาย เซอร์วิส
Q.C.POWER SUPPLY SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายรอด แฟ้นประโคน, นายธนกร แฟ้นประโคน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 มีนาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 50000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆประกอบกิจการรับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54/44 หมู่ 10 แขวง บางพรม เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-9814-0552
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิว.ซี.เพาเวอร์ ซัพพลาย เซอร์วิส