ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
C.N.COMPUTER TECHNOLOGY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยณรงค์ ศิริยงวัฒนา, นางสาวศิริรัตน์ ศิริยงวัฒนา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2545
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ทุกชนิด ตลอดจนซ่อมเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 87/9 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2392-5332
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี