ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิติย์เอ็นยิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิติย์เอ็นยิเนียริ่ง
THAWITI ENGINEERING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิวิทย์ ชินาภาษ, นายอนุวัฒน์ ชินาภาษ, นายกวี บุญทองดี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2528
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 121/2 หมู่ 7 ถ.เปรมกิจ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 0-4536-1009
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิติย์เอ็นยิเนียริ่ง