ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีโรจน์ คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีโรจน์ คอมพิวเตอร์
THAWEEROJ COMPUTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธิติวัฒน์ โพธิชัยพัฒน์, นางรัตตินันท์ โพธิชัยพัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และนำเข้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 81/166 หมู่ 9 ซ.เพชรเกษม 52 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-2009
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีโรจน์ คอมพิวเตอร์