ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์วาริน วัสดุการศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์วาริน วัสดุการศึกษา
THIPVARIN EDUCATION MATERIAL LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยวงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายวัสดุการเรียนการสอน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 438 หมู่ 8 ถ.นิเวศน์รัตน์ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์วาริน วัสดุการศึกษา