ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวุฒิ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวุฒิ ซัพพลาย
THANYAWUT SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประสิทธิ์ ครองรัตน์สกุล, นายณัฐวุฒิ จิวจินดา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้อาคารและสถานที่จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8/290 หมู่ 2 หมู่บ้าน กานดาคลาสสิควิลล์ ถ.บางบอน 5 แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2487-5582
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวุฒิ ซัพพลาย