ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูบอกซ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูบอกซ์
BLUEBOX LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิยะวัฒน์ ชีสกุล, นางสาวรุ่งทิพย์ อมรสิริพาณิชย์, นายวันชัย ชีสกุล, นางสาวดาหวัน กายแก้ว,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1800000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษ,จำหน่ายอุปกรณ์ซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29 หมู่ 12 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0-3868-7037
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลูบอกซ์