ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี.อีควิพเม็นท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี.อีควิพเม็นท
B.P.P. EQUIPMENT LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเพียงใจ คำจันทร์, นายพงศ์เทพ บึงราษฎร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกวัสดุสำนักงาน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 531 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0-1557-2978
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พี.อีควิพเม็นท