ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี. เค. แอล. เอเชียเทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี. เค. แอล. เอเชียเทรดดิ้ง
B.K.L. ASIA TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญเกียรติ บุญเลิศวณิชย์, นายบุญทอง บุญเลิศวณิชย์, นางสาวแน่งน้อย บุญเลิศวณิชย์, นางสาวขนิษฐา บุญเลิศวณิชย์, นางไซคิม แซ่ลี้
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มกราคม 2507
ทุนจดทะเบียน : 700000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ปลีก-ส่ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 19 ซ.เฉลิมเขตร์ 1 ถ.พลับพลาไชย แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2881-9721
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี. เค. แอล. เอเชียเทรดดิ้ง