ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.เอส.ฮาร์ดแวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.เอส.ฮาร์ดแวร์
B.S.S. HARDWARE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุจินดา ศรีระษา, ไม่มี, นางสุจินดา ศรีระษา, นายบูรพา ศรีระษา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 94/319 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ กม.27 ต.บางเสาธง อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2708-0057
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.เอส.ฮาร์ดแวร์