ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา ปึงง่วนจั๊ว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา ปึงง่วนจั๊ว
P.WATTHANA (PUENG NGUAN JUA) LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมศักดิ์ ปัญญาวัฒนานุกูล, นายเอกอุดม ปัญญาวัฒนานุกูล, นายเอกเกษม ปัญญาวัฒนานุกูล, นางสาวสิริกุล ปัญญาวัฒนานุกูล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มกราคม 2522
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายปลีกและส่งเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน เครื่องใช้สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบกิจการจำหน่ายแก๊สหุงต้มประกอบกิจการจำหน่ายแบบเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : จ.85-87 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 0-3525-1282
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา ปึงง่วนจั๊ว