ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอเอ็มเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเทม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอเอ็มเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเทม
P.A.M.S. COMPUTER SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุชาติ คำหว่าง, นายมงคล ประสุทธิ์, นายแดนชัย ชายศิลป์, ว่าที่ร้อยตรีอัครเดช จินนุกูล, นางสาววาสนา ทองเจือ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000500
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 86/5 หมู่ 14 ซ.เปรมฤทัย ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอเอ็มเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเทม