ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เค.วัสดุภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เค.วัสดุภัณฑ์
P P K MATERIAL LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเพ็ญพักตร์ ขวัญเจริญทรัพย์, นางสาวนิภา ขวัญเจริญทรัพย์, นายพรศักดิ์ ขวัญเจริญทรัพย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : การค้าเครื่องเขียนทุกชนิด กระดาษ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 122 ซ.บางขุนพรหม ถ.สามเสน แขวง บ้านพานถม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2438-7788
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เค.วัสดุภัณฑ์